Programy termomodernizacyjne

Chcąc zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło lub energię elektryczną, niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji. Jest to skomplikowany i złożony proces, jednak nasi specjaliści służą pomocą na każdym jego etapie - od dogłębnej analizy budynku po formy finansowania! Zaledwie krok dzieli Państwa od świadomego zarządzania energią.

Termomodernizacja to tak naprawdę składowa wielu czynności mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło bądź energię elektryczną. Dzięki nowoczesnej technologii jest to proste do osiągnięcia, jednocześnie daje Klientowi możliwość aktywnego planowania oraz zarządzania energią.

Dzięki naszej ofercie mają Państwo możliwość poznania kosztów oraz korzyści płynących z prac modernizacyjnych. Poniżej przedstawiamy pełen zakres prac związanych z termomodernizacją:

 • Analiza stanu technicznego budynku
 • Analiza efektywności wykorzystania energii cieplnej

Koncepcje:

 • Opracowanie koncepcji określającej zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne planowanej modernizacji

Montaż finansowy:

 • Określenie kosztów planowanej modernizacji
 • Określenie źródeł finansowania (ESCO, kredyt bankowy, środki własne, dotacje itp.)

Dokumentacja techniczna:

 • Sporządzenie Audytów Energetycznych
 • Sporządzenie Projektów Technicznych

Realizacja prac remontowo-termomodernizacyjnych:

 • Ocieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Modernizację systemów wentylacyjnych
 • Modernizację źródeł ciepła
 • Modernizację instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody
 • Likwidację podgrzewaczy gazowych „junkers” i wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody
 • Montaż instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej, produkcji energii elektrycznej lub systemów hybrydowych
 • Wdrożenie Systemu Nadzoru i Sterowania Źródłami i Odbiorami Energii SyNiS

Zarządzanie gospodarką energetyczną:

 • Aktywny nadzór nad parametrami systemu energetycznego
 • Kontrolę zużycia nośników energii
 • Weryfikację jakości dostarczanych mediów przez dostawców
 • Obsługę serwisową
 • Ciągłą poprawę i optymalizację zużycia energii i kosztów finansowych

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować, jak Polska włącza się w czynne wsparcie działań energooszczędnych - dotacje, premie, dopłaty itp. Nasza oferta, oprócz tradycyjnych form finansowania opartych na własnych środkach i kredycie konsumenckim, umożliwi Państwu również korzystanie z innych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Najważniejsze z nich to:

 • Niskooprocentowany kredyt termomodernizacyjny i remontowy z premią termomodernizacyjną w wysokości do 20% z Banku Gospodarstwa Krajowego umożliwiający sfinansowanie docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki, modernizację systemów ogrzewania i ciepłej wody
 • Niskooprocentowany kredyt (1%) z dotacją w wysokości od 20 do 40% w ramach Programu PROSUMENT umożliwiający sfinansowanie modernizacji i budowy źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz instalacji ogrzewania i ciepłej wody
 • Finansowanie w trybie ESCO polegające na sfinansowaniu przez naszą firmę niezbędnych inwestycji i modernizacji oraz spłacaniu poniesionych przez nas nakładów z wygenerowanych oszczędności