Oferta na uzyskanie dofinansowania

Jeżeli planują Państwo prace modernizacyjne powodujące zmniejszenie zużycia energii (ciepła, gazu, węgla itd) mogą się Państwo ubiegać o jednorazowe dofinansowanie w postaci tzw. białego świadectwa. Ważne jednak, aby przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa nie przystępować do żadnych prac modernizacyjnych.

 • Wykonujemy kompleksowy audyt efektywności energetycznej, uzależniony od potrzeb Klienta i wielkości jego zakładu.
 • Sporządzamy wnioski o białe świadectwa w formie success fee - zapłacą nam Państwo dopiero po ich uzyskaniu!

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz.831) przedsiębiorca może ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie wykonywanych modernizacji związanych z oszczędności energii. Przyznawane są one w formie świadectw efektywności energetycznej, które sprzedaje się na giełdzie. Znane są pod nazwą “białe świadectwa”.

Aby je uzyskać, niezbędne jest wykonanie audytu efektywności energetycznej przed rozpoczęciem modernizacji oraz wysłanie wniosku o wydanie odpowiednich świadectw do Prezesa URE. Tak naprawdę większość modernizacji powodujących zmniejszenie zużycia energii (ciepła, gazu, węgla itd) z powodzeniem może otrzymać białe świadectwa.

Uwaga! Rozpoczęcie modernizacji przed złożeniem wniosku o wydanie świadectw pozbawia możliwości ich uzyskania.

Oferujemy wykonanie audytów oraz sporządzenie wniosków o wydanie białych świadectw. Sporządzamy je w formie success fee - oznacza to, że zapłata za wykonany audyt oraz opracowany wniosek nastąpi dopiero po uzyskaniu białych świadectw oraz ich sprzedaży na giełdzie.

Wysokość prowizji jest uzgodnionym procentem od sprzedaży świadectw oraz zależna jest od:

 • zakresu wykonanego audytu
 • przewidywanych oszczędności

Jeżeli zdecydują się Państwo na nasze usługi, oferujemy wykonanie wstępnych analiz dotyczących oszczędzania energii a także wskazanie obszarów, w których zużycie energii można obniżyć.

Przedstawiamy uogólnioną ofertę prac modernizacyjnych, które wiążą się z oszczędzaniem energii i za które można uzyskać białe świadectwa:

 1. izolacja instalacji przemysłowych
 2. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 3. modernizacja lub wymiana: - oświetlenia
  - urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych
  - lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
 4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
 5. ograniczenie strat:
  - związanych z poborem energii biernej
  - sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  - na transformacji
  - w sieciach ciepłowniczych
  - związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych
 6. stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu

Niektóre kwoty za uzyskanie świadectwa są w stanie pokryć nawet kilkadziesiąt procent wydanych na modernizację.