Gaz

Już dziś możecie Państwo skorzystać z oferowanego przez nas gazu ziemnego, którego jakość jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. i taryfą zatwierdzoną przez prezesa URE.

  • Jesteśmy ekspertami w branży gazowej
  • Oferujemy elastyczne podejście do klienta w kwestii cen, rozliczeń i terminów płatności.
  • Oferujemy indywidualne rozwiązania dla każdej firmy!
  • Najkorzystniejsze rozwiązanie dla oczekiwanego czasu, wielkości zużycia i ryzyka związanego z ceną.

Dostarczany przez nas gaz ziemny jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowaniu systemu gazowego oraz Polska Norma (PN-C- 04753). Gaz ziemny jest bezpiecznym, przyjaznym dla planety paliwem, które nie powoduje powstawania odpadów.

Jesteśmy ekspertami w branży gazowej, a potrzeby klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego też zwracamy uwagę na elastyczność w kwestii ceny, rozliczeń i terminów płatności.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo obracające gazem, musi posiadać zatwierdzoną przez prezesa URE taryfę.

Jesteśmy w stanie znaleźć kompleksowe i najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdej firmy! Zapraszamy do kontaktu.