Audyty przemysłowe

Audyt energetyczny przemysłowy może mieć różną formę i dotyczyć szerokiego zakresu zagadnień. Przy prostych inwestycjach i wstępnej ocenie opłacalności danej inwestycji oferujemy audyt uproszczony. Skomplikowane przedsięwzięcia i umowy wieloletnie (w tym te w formule ESCO) wymagają wszechstronnego i dokładnego opracowania, które przygotują dla Państwa nasi specjaliści.

 • W prace włączamy specjalistów zakładu (Elektryków, Mechaników, Technologów i Ekonomistów).
 • Obniżamy ilość zużywanej energii i kosztów gospodarki energetycznej nawet o kilkadziesiąt procent!
 • Koszt audytu wynosi tylko kilka procent uzyskanych rocznych oszczędności.
 • W imieniu klienta składamy wnioski do instytucji finansujących audyty przemysłowe!

Audyt energetyczny obejmuje różną formę oraz zakres. Przy prostych inwestycjach lub wstępnej wycenie opłacalności danej inwestycji od strony oszczędności kosztów energii, oferujemy audyt uproszczony.

W przypadku przedsięwzięć skomplikowanych lub umów wieloletnich (np. w formule ESCO) audyt jest opracowywany w sposób skrupulatny i wszechstronny, a audytorzy muszą dysponować dużą wiedzą i doświadczeniem.

Przykładowy zakres audytu przemysłowego obejmuje następujące zadania:

 • Wizja lokalna
 • Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną formę energii
 • Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła)
 • Opis systemu chłodzenia zakładu (wytwornice wody lodowej, sieci i instalacje chłodu, odbiorniki chłodu)
 • Opis systemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory)
 • Analizy zużycia za okres ostatnich 2-3 lat:
  - Energii elektrycznej
  - Ciepła
  - Chłodu
  - Sprężonego powietrza
  - Paliwa (gazu, węgla, oleju itp.)
 • Analiza zapotrzebowania na: - Energię do ogrzewania budynków
  - Energię do produkcji ciepłej wody
  - Energię dla wentylacji i klimatyzacji
  - Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych
 • Energia odpadowa z procesów technologicznych
 • Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii
 • Analiza możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych
 • Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii
 • Analiza możliwości zastosowania układów kogeneracji lub trójgenracji
 • Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych
 • Analiza stosowanych taryf i możliwości ich zmian (oszczędności)
 • Wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego pod kątem:
 • Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej
 • Zmniejszenia kosztów dostawy i zużycia energii
 • Przewidywanych nakładów inwestycyjnych/modernizacyjnych dla każdego z wariantów
 • Analiza opłacalności ekonomicznej poszczególnych wariantów oraz wariantu rekomendowanego
 • Oszacowanie efektów ekologicznych
 • Wnioski końcowe.

Na podstawie przedstawionego zakresu możemy zaobserwować, jak wieloma dziedzinami zajmujemy się w przypadku profesjonalnego audytu energetycznego. Często, w przypadku tak rozbudowanych audytów, współpracujemy z zespołami specjalistów z różnych dziedzin, jak np. elektryków, technologów czy mechaników.

Wykonanie audytu wiąże się z wieloma korzyściami. Możecie Państwo uzyskać obniżenie ilości zużywanej energii i kosztów związanych z gospodarką energetyczną zakładu nawet o kilkadziesiąt procent! Efekty audytu widoczne są już po kilku miesiącach! Warto dodać, że koszt audytu przemysłowego to tylko kilka procent uzyskanych rocznych oszczędności.

W ramach zleconych prac przygotowujemy wnioski do instytucji finansujących audyty przemysłowe.