Audyty energetyczne

Razem z nami, pod okiem najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, możecie Państwo zdecydować się na audyt energetyczny - opracowanie zakresu i parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wszystko w celu jak najwydajniejszego zużycia energii w przedsiębiorstwie!

 • ocieplimy przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy, stropy nad piwnicami nieogrzewanymi, podłogi na gruncie)
 • wyremontujemy lub wymienimy okna i drzwi zewnętrzne
 • zmodernizujemy lub wymienimy źródła ciepła, instalację grzewczą, instalację ciepłej wody i system wentylacji
 • zastosujemy odnawialne źródła ciepła, np. kolektory słoneczne i pompy ciepła
 • znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązania optymalizujące wydatki (kredyty, dotacje, pożyczki niskooprocentowane lub z umorzeniem itp)

Już dziś, wspólnie możemy zacząć pracę nad opracowaniem zakresu i parametrów technicznych oraz ekonomicznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Pomożemy Państwu znaleźć dostosowane do kosztów realizacji najkorzystniejsze, energooszczędne rozwiązania.

Proponowane przez nas rozwiązania mogą dotyczyć:

 • ocieplenia przegród zewnętrznych, tj.: ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nieogrzewanymi, podłóg na gruncie
 • remontu lub wymiany okien i drzwi zewnętrznych
 • modernizacji lub wymiany źródeł ciepła, w tym kotłowni oraz węzłów cieplnych
 • modernizacji lub wymiany instalacji grzewczej
 • modernizacji lub wymiany instalacji ciepłej wody
 • modernizacji systemu wentylacji
 • zastosowania odnawialnych źródeł ciepła, np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła

Audyt energetyczny umożliwi pozyskanie dofinansowania dla planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, takie jak:

 • kredyty z premią termomodernizacyjną w wysokości do 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • dotacje, nisko oprocentowane pożyczki lub pożyczki z umorzeniem w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • dotacje, nisko oprocentowane pożyczki lub pożyczki z umorzeniem w ramach programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
 • dotacje lub inne formy wsparcia z funduszy unijnych, modernizację systemu wentylacji
 • nisko oprocentowane kredyty proekologiczne