Audyty energetyczne w ramach programów NFOŚIGW

Dzięki współpracy z nami możecie Państwo się dowiedzieć, jak oszczędzić energię i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w swoim przedsiębiorstwie! Działania te przełożą się na poprawę i wzrost efektywności energetycznej w firmie.

 • Przeanalizujemy zużycie energii w Państwa przedsiębiorstwie na przestrzeni ostatnich 2-3 lat.
 • Dzięki analizie posiadanych przez Państwa taryf i możliwości ich zmian przedstawimy korzystne rozwiązania, dzięki którym zaczną Państwo oszczędzać!
 • Wspólnie wybierzemy optymalne dla zakładu przedsięwzięcie modernizacyjne, które dostosowane do Państwa potrzeb oraz możliwości
 • Przedstawimy możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, które z powodzeniem będzie można wykorzystać na terenie zakładu!

W naszej ofercie znajdą Państwo: możliwości przeprowadzenia audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych. Działania te pomogą w określeniu zakresu oszczędności energii. Pomoże to zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz przeprowadzić działania inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, jak i wzrostowi energetycznemu przedsiębiorstw.

Audyty realizowane są w ramach programu Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skierowane są do przedsiębiorstw o zużyciu energii na poziomie minimum 20 000 MWh.

Zakres audytu przemysłowego może obejmować między innymi:

 • Wizję lokalną
 • Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną formę energii
 • Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła)
 • Opis systemu chłodzenia zakładu (wytwornice wody lodowej, sieci i instalacje chłodu, odbiorniki chłodu)
 • Opis systemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory)
 • Analizy zużycia za okres ostatnich 2-3 lat:
  - Energii elektrycznej
  - Ciepła
  - Chłodu
  - Sprężonego powietrza
  - Paliwa (gazu, węgla, oleju itp.)

Analiza zapotrzebowania na:

 • Energię do ogrzewania budynków
 • Energię do produkcji ciepłej wody
 • Energię dla wentylacji i klimatyzacji
 • Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych
 • Energia odpadowa z procesów technologicznych
 • Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii
 • Analiza możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych
 • Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii
 • Analiza możliwości zastosowania układów kogeneracji lub trójgenracji
 • Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych
 • Analiza stosowanych taryf i możliwości ich zmian (oszczędności)
 • Wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego pod kątem:
 • Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej
 • Zmniejszenia kosztów dostawy i zużycia energii
 • Przewidywanych nakładów inwestycyjnych/modernizacyjnych dla każdego z wariantów
 • Analiza opłacalności ekonomicznej poszczególnych wariantów oraz wariantu rekomendowanego
 • Oszacowanie efektów ekologicznych
 • Wnioski końcowe.

Na podstawie przedstawionego zakresu widać, jak wieloma dziedzinami zajmujemy się w przypadku profesjonalnego audytu energetycznego. Często, w przypadku tak rozbudowanych audytów, współpracujemy z zespołami specjalistów z różnych dziedzin, jak np. elektryków, technologów czy mechaników.

Wykonanie audytu wiąże się z wieloma korzyściami. Możecie Państwo liczyć na obniżenie ilości zużywanej energii i kosztów związanych z gospodarką energetyczną zakładu nawet o kilkadziesiąt procent! Inwestycje zwracają się już po kilku miesiącach. Warto dodać, że koszt audytu przemysłowego to tylko kilka procent uzyskanych rocznych oszczędności.